Ефективне лікування хронічних захворювань. Клініка Хрономедецини – "Резонанс"

Договір ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
, м. Київ, Україна
МПП «Резонас», далі – Компанія, яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України, керуючись статтями 633, 641 Цивільного кодексу України,
пропонує необмеженій кількості осіб укласти договір користування Сайтом на таких умовах:

 1. ТЕРМІНОЛОГІЯ ТА АБРЕВІАТУРИ
  1.1. Термінологія, що використовується в цій Угоді, означає наступне:
  1.1.1. Авторизація – це процес аналізу Аутентифікаційних даних, введених Користувачем або Організатором програмним забезпеченням Сайту , результати якого визначають наявність доступу до Персональної сторінки та Сервісів Сайту;
  1.1.2. Акцепт – повне і беззастережне прийняття Оферти шляхом проведення реєстраційних дій на Сайті;
  1.1.3. Аутентифікаційні дані – унікальний ідентифікатор Користувача і Організатора, який використовується для доступу до Персональної сторінки. Дані аутентифікації   включають логін Користувача / Організатора, пароль, адреси електронної пошти;
  1.1.4. Сайт – сукупність програмно-апаратних засобів з унікальною адресою в мережі Інтернет в доменній зоні https://laba.com/ разом з інформаційними ресурсами в певних текстових, графічних або звукових формах, що знаходяться в розпорядженні Компанії і забезпечують доступ юридичних і фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інших інформаційних сервісів через інтернет;
  1.1.5. Електронний квиток – електронний квиток, сформований компанією за вказівкою Організатора, що містить реквізити доступу до конкретної Події (URL, код доступу), що дає Користувачеві право на участь у обраному ним Заході;
  1.1.6. Інтернет-сторінка (HTML-сторінка) – сторінка Сайту, сукупність інформаційних матеріалів, інтегрованих програмним і апаратним забезпеченням, в тому числі текстових, графічних, призначених для публікації даних в мережі Інтернет як невід’ємної частини Сайту;
  1.1.7. Законодавство – означає положення чинного законодавства України, які застосовуються до цього Договору;
  1.1.8. Захід – тематичні тренінги, семінари, конференції, майстер-класи у форматі вебінару або он-лайн консультацій та інших дистанційних заходів такого роду, які організовуються Організатором за допомогою сервісів Сайту;
  1.1.9. Заявка – воля Користувача до участі в конкретному Заході, оформленому з використанням Сайту, в порядку, встановленому Офертою;
  1.1.10. Зміст Сайту – результати інтелектуальної діяльності та прирівняні засоби індивідуалізації, серед яких: літературні твори, тексти, лекції, виступи, виступи, комп’ютерні програми, програми та додатки для мобільних телефонів, аудіовізуальні твори (відеокурси, інфографіка, фонограми, зображення, торгові марки та знаки обслуговування, комерційні позначення та торгові назви, логотипи, гіпертекстові посилання, їх фрагменти, інформація,  віджети та інші об’єкти, розміщені на Сайті;
  1.1.11. Контент події – вся інформація, що складається з змісту сеансу тієї чи іншої Події, включаючи життєві потоки, файли даних, тексти, комп’ютерне програмне забезпечення, звукові файли, фото, відео та інші зображення, в тому числі новостворені з використанням Сайту;
  1.1.12. Користувач – особа, яка прийняла Оферту, що міститься в цьому договорі публічної оферти, і отримує доступ до інформації, розміщеної на Сайті. Користувач несе всі ризики, пов’язані з використанням свого облікового запису будь-якою особою, яка не мала на це повноважень, і за наслідками такого використання;
  1.1.13. Несанкціонований доступ — використання Аутентифікаційних даних Користувача  третьою особою;
  1.1.14. Обліковий запис – Аутентифікаційні  дані та персональні дані Користувача або Організатора, що зберігаються на серверах Сайту;
  1.1.15. Організатор – фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка організовує Захід і розміщує інформацію про Захід для пропозиції своїм Користувачам;
  1.1.16. Персональна сторінка – інтернет-сторінка, створена з використанням програмних можливостей Сайту в результаті Отримання Користувачем або Організатором облікового запису, що містить Персональні дані;
  1.1.17. Персональні дані – достовірна, повна і актуальна інформація, що дозволяє Компанії проводити процедуру авторизації Користувача і Організатора, добровільно і безоплатно розміщена Користувачем і Організатором на Персональній сторінці.  Самостійної. Зберігання персональних даних здійснюється з метою забезпечення можливості авторизації на Сайті;
  1.1.18. Оферта – це договір публічної оферти, який укладається між Компанією і Користувачем шляхом приєднання користувача до договору, запропонованого компанією в цілому, і містить умови використання Сайту;
  1.1.19. Платіжна система – платіжна організація, учасники платіжної системи і сукупність відносин, що виникають між ними при переказі коштів від Користувачів на рахунок Компанії / Організатора для проведення заходів і Електронних квитків, доступних для покупки на Сайті.
  1.1.20. Реєстрація Користувача – це порядок, встановлений Компанією і результат внесення їх персональних даних та / або іншої інформації про користувача в базу даних зареєстрованих Користувачів з    метою ідентифікації користувача.  на підставі чого Компанія надає Користувачеві доступ до Персональної сторінки Користувача на Сайті, а згодом і доступ до конкретних Заходів, що проводяться Організатором. За результатами реєстрації на Сайті створюється Обліковий запис Користувача і Користувачеві виділяється унікальний номер (ідентифікатор) Персональної сторінки;
  1.1.21. Реєстрація Організатора – дії Організатора зі створення облікового запису на Сайті в установленому Компанією порядку.    Організатор, відображення тарифів он-лайн консультацій (вартість електронних квитків), електронна форма для оцінки та коментування змісту Заходу;
  1.1.22. Робочий день – будь-який день тижня, крім суботи та неділі, і день, в який працюють банківські установи на території України;
  1.1.23. Послуги Сайту – функціонал Сайту, призначений для використання відвідувачами.
  1.2. Назви заголовків/розділів цього Договору призначені лише для зручності та не впливають на тлумачення цього Договору.
    2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  2.1. Цей Договір є офіційною публічною офертою (офертою) і містить всі істотні умови надання Компанією всім зацікавленим сторонам послуг для надання доступу до послуг Сайту.
  2.2. Компанія в порядку і на умовах, передбачених цією Офертою, надає Користувачеві можливість користуватися Сайтом, а Користувач зобов’язується використовувати Сайт відповідно до умов цієї Оферти.
  2.3. Сайт Компанії є майданчиком для розміщення пропозицій від Організаторів. Якщо інше прямо не передбачено цією Угодою або умовами участі в тому чи іншому Заході, Компанія не є Організатором Заходу. Всі зобов’язання щодо проведення Заходів, надання платних послуг виникають між Користувачем і Організатором та / або третіми особами. Компанія не несе відповідальності за обґрунтованість і здатність виконувати ці зобов’язання. Відповідальність за обґрунтованість і здатність виконувати зобов’язання, пов’язані з проведенням Заходів, а також за Зміст подій, покладається виключно на Організатора.
  2.4. Факт реєстрації Користувача на Сайті є повним і безумовним прийняттям (акцептом) умов цієї Оферти.
  2.5. Розклад, кількість і тривалість Заходів, опублікованих на Сайті, а також вартість Е-квитка та інші істотні обставини для проведення заходів публікуються на Сайті в режимі реального часу.
  2.6. На умовах, передбачених відповідними договорами між Компанією та Організаторами, Компанія у відносинах з Користувачами діє від свого імені, але за рахунок Організаторів, надаючи користувачам технічну підтримку при здійсненні Електронних квитків на Акції.
  2.7. Користувач погоджується з тим, що умови цієї Оферти можуть бути змінені Компанією в майбутньому шляхом розміщення поточної версії цієї Оферти на Сайті. У разі незгоди Користувача з новими (зміненими) умовами Оферти Компанія залишає за собою право заблокувати або анулювати Обліковий запис Користувача.
 3. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА НА САЙТІ
  3.1. Надання Сервісу Користувачеві можливе за умови процедури реєстрації Користувача на Сайті (створення Користувачем відповідного облікового запису (реєстраційного облікового запису). Обліковий запис (реєстраційний обліковий запис) повинен містити логін користувача (нікнейм (фіктивне ім’я) або Ім’я користувача), його адресу електронної пошти та пароль.
  3.2. Реєстрація Користувача на Сайті безкоштовна і добровільна.
  3.3. Користувач зобов’язаний повністю ознайомитися з умовами цієї Угоди до реєстрації на Сайті. Реєстрація Користувача на Сайті означає повне і беззастережне прийняття Користувачем умов цієї Угоди (акцепт цієї Оферти відповідно до статті 638 Цивільного кодексу України).
  3.4. Реєстрація облікового запису здійснюється шляхом заповнення реєстраційної форми. У реєстраційній формі Користувач повинен вказати нікнейм або справжнє ім’я, дійсну адресу електронної пошти, пароль. технічна можливість реєстрації користувача з використанням його поточного рахунку (профілю) в одній з соціальних мереж, в порядку, зазначеному на Сайті при проходженні процедури реєстрації.
  3.5. Після успішної реєстрації Користувача на Сайті Компанія бере на себе права та обов’язки перед Користувачем, зазначені в цій Угоді. Логін (ім’я, нікнейм) та пароль, зазначені Користувачем, є необхідною та достатньою інформацією для доступу Користувача до Персональної сторінки Користувача на Сайті.
  3.6. Користувач не має права передавати свій логін і пароль третім особам і несе повну відповідальність за їх безпеку, самостійно вибираючи спосіб зберігання.
  3.7. Користувач несе відповідальність за збереження конфіденційності свого пароля.
  3.8. Компанія ніколи не вимагає від Користувача надання будь-якого номера або пін-коду банківської картки. У разі таких запитів (на Сайті або у вигляді електронних повідомлень) Користувач повинен негайно припинити використання Сайту і повідомити про це Компанію.
  3.9. Компанія ніколи не надсилає Користувачеві електронні запити з проханням вказати, підтвердити або будь-яким іншим способом повідомити Компанію або Організатору пароль, вказаний Користувачем під час реєстрації.
  3.10. У разі втрати Користувачем Даних аутентифікації для доступу до Сайту, або при необхідності зміни нікнейма або адреси електронної пошти, зазначеної Користувачем під час реєстрації, повторне інформування Користувача про втрачені дані і / або зміна нікнейму або адреси електронної пошти може здійснюватися особисто Користувачем за допомогою сервісів Сайту, а також Компанії на письмовий запит Користувача із зазначенням прізвища в такому запиті,  ім’я та по батькові Користувача, нікнейм та/або ідентифікаційний номер Користувача, а також з наданням на вимогу Компанії копії платіжного документа із зазначенням оплати Користувачем за участь у Заході (платіжне доручення, квитанція тощо). Повідомлення про втрачені дані Користувачеві здійснюється за адресою електронної пошти, вказаною Користувачем під час реєстрації або на вимогу Користувача, і Компанія зробить все можливе, щоб надати Користувачеві доступ до його Персональних даних за запитом, можливість їх виправити (якщо вони неправильні) і при необхідності видалити їх.
 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  4.1. Права Користувача:
  4.1.1. Користувач має право користуватися Сайтом, зокрема шляхом отримання інформації про Подію, розміщеної на Сайті, а також шляхом отримання можливості брати участь у Заходах шляхом оформлення Заявки, проведення дій, передбачених Організатором, та отримання Електронного квитка.
  4.1.2. Користувач має право використовувати Сайт іншим способом, наданим Компанією.
  4.1.3. Користувач має право відмовитися від участі в Заходах після реєстрації та оплати Заявки тільки в тому випадку, якщо таке право передбачено Організатором в умовах відповідної Події. Конкретні умови відмови Користувача від участі в Заходах вказані Організатором в інформаційному повідомленні, яке повідомляє про Події, розміщені на Сайті або в Електронному квитку. Організатор самостійно, якщо угода між Сторонами не передбачає іншого.
  4.1.4. Користувач-фізична особа користується всіма правами споживача відповідно до чинного Законодавства, що регулює такі відносини.
  4.2. Обов’язки Користувача:
  4.2.1. Користувач зобов’язаний надати достовірну інформацію про себе в процесі створення облікового запису (реєстрації) на Сайті.
  4.2.2. Користувач зобов’язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати і не використовувати для будь-яких цілей інформацію і матеріали, які стали йому доступні на Сайті, за винятком їх особистого використання.
  4.2.3. Користувач зобов’язаний підтримувати в належному технічному стані власне обладнання і канали зв’язку, які надають йому доступ до Сайту, входити на Сайт під своїм обліковим записом одночасно тільки з одного пристрою (персонального комп’ютера, планшета і т.д.). Компанія не несе відповідальності за ненадання послуг з доступу до Сайту і / або окремих сервісів Сайту з причин, що не залежать від Компанії.
  4.2.4. Користувач зобов’язується знайомитися з чинною редакцією цієї Угоди кожен раз, коли відвідує Сайт до початку використання сервісів Сайту.
  4.2.5. Користувач зобов’язується ознайомитися з способами та умовами оплати за участь у Заході перед подачею Заявки.
  4.2.6. Користувач зобов’язується ознайомитися зі змістом, умовами реєстрації та порядком проведення Заходів, а також з додатковими вимогами, пред’явленими Організатором до реєстрації Додатку. У разі, якщо Користувач не до кінця розуміє будь-які умови проведення Заходів, включаючи процедуру оплати, Користувач зобов’язується уточнити ці умови, а в разі неможливості уточнити, відмовитися від оформлення Заявки і участі в Заходах.
  4.2.7. Користувач зобов’язується сплатити в повному обсязі самостійно або через третіх осіб вартість Електронного квитка за участь у Заході. Після оплати електронного квитка заявка вважається поданою, а Користувач має право брати участь у заходах або користуватися іншою послугою, наданою Організатором.
  4.2.8. У разі незгоди Користувача з цією Угодою або змін, які вносяться до неї Компанією, Користувач зобов’язаний відмовитися від використання Сайту, повідомивши про це Компанію.
  4.3. Користувач при використанні Сайту не має права:
  4.3.1. Розміщувати на Сайті і / або відправляти в будь-якому місці через / використовувати Сайт (завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати, надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, в тому числі посилання на нього) будь-які матеріали наступного характеру:
  i) порушувати чинне законодавство України, норми міжнародного права або права іноземних держав; які містять погрози, наклеп або образу; дискредитація інших осіб, порушення прав громадян на приватність або громадський порядок; які є нецензурними або містять нецензурну лексику, порнографічні зображення та тексти або сцени сексуального характеру, насильство, як з участю неповнолітніх, так і без участі; містять сцени жорстокого поводження з тваринами; містить опис засобів і методів самогубства, будь-яке підбурювання до його вчинення або вчинення дій, що становлять загрозу життю і (або) здоров’ю, включаючи шкоду здоров’ю людини;
  ii) порушення в тій чи іншій мірі честі, гідності та ділової репутації, прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб, включаючи права неповнолітніх;
  (iii) пропагування або стримування розпалювання релігійної ненависті,расова або міжнаціональна (етнічна) ворожнеча, що містить спроби розпалювання ненависті або заклики до насильства, пропаганду фашизму або ідеології расової переваги та інші соціальні патології;
  (iv) містить екстремістські матеріали, сприяє злочинній діяльності або містить поради, інструкції або керівні принципи для вчинення злочинних дій;
  v) що містить інформацію про обмежений доступ, включаючи, але не обмежуючись цим, державну та комерційну таємницю, інформацію про приватне життя третіх осіб;
  (vi) реклама або опис привабливості вживання наркотичних речовин, у тому числі «цифрових наркотиків» (звукових файлів, що впливають на мозок людини через «бінауральні удари»), інформація про розподіл лікарських засобів, рецепти їх виготовлення та консультації щодо застосування;
  (vii) які мають шахрайський характер;
  (vii) інші матеріали, що містять негативну інформацію, яка може завдати шкоди здоров’ю та/або розвитку дітей;
  (viii) інші матеріали, які спонукають інших осіб до протиправної поведінки, що тягне за собою кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та іншу відповідальність або будь-яким чином порушують положення чинного законодавства України.
  4.3.2. Розміщувати на Сайті і відправляти через / через Сайт матеріали, які є рекламою будь-яких товарів або послуг, без отримання попередньої явної згоди Компанії.
  4.3.3. Завантажувати, відправляти або іншим чином використовувати Сайт, будь-які матеріали, що підлягають охороні відповідно до Законодавства про інтелектуальну власність, особисту інформацію та інші матеріали, що охороняються законом, без отримання явного дозволу власника прав на об’єкт.  призначається Користувачеві.
  4.3.4. Зареєструватися від імені або замість будь-якої іншої особи.
  4.3.5. Ввести в оману вашу особу, використовуючи логін і пароль іншого зареєстрованого Користувача.
  4.3.6. Спотворювати інформацію про себе.
  4.3.7. У будь-якій формі, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злом, спроби отримати доступ до логіна і пароля іншого Користувача.
  4.3.8. Незаконно збирати та обробляти персональні дані інших осіб.
  4.3.9. Розміщувати будь-яку інформацію, яка, на думку Компанії, є небажаною, не відповідає цілям Сайту, обмежує інтереси інших осіб або з інших причин небажана для розміщення на Сайті.
  4.3.10. Використовувати роботів, програми для павуків, скребки та інші автоматизовані засоби доступу до Сайту без письмового дозволу Компанії.
  4.3.11. Здійснювати дії, які несуть або можуть нести надмірне або непропорційно велике навантаження на інфраструктуру Сайту, що може перешкоджати його належній роботі.
  4.3.12. Копіювати, відтворювати, змінювати, створювати похідні твори, поширювати або публічно відтворювати будь-який контент Сайту, програмний код, що входить до складу Сайту або послуг, пропонованих на Сайті, без попередньої письмової згоди Компанії і відповідної третьої особи.
  4.3.13. Втручатися (намагатися втручатися) в роботу Сайту або здійснювати будь-які дії на Сайті способами, не передбаченими цією Угодою. 4.3.14. Обійти заходи, які Компанія може використовувати для запобігання або обмеження доступу до Сайту або будь-якої його частини, включаючи пристрої, які перешкоджають або обмежують використання або копіювання будь-якого матеріалу або накладають обмеження на використання Сайту або матеріалів, що містяться в ньому.

  4.3.15. Поширювати спам-повідомлення, що містять запит на пересилання цього повідомлення іншим Користувачам та/або іншій небажаній інформації.
  4.3.16. Намагатися втручатися або скомпрометувати цілісність Сайту або безпеку, розшифровувати будь-яку передачу з/на сервер, який обслуговує Сайт.
  4.3.17. Завантажувати неправильні дані, віруси або інші шкідливі програми на Сайт або через нього.
  4.3.18. Збирати або зберігати персональні дані третіх осіб, включаючи ім’я облікового запису, використовуючи технології або засоби, відмінні від тих, що використовуються або можуть бути використані на Веб-сайті.
  4.3.19. Формувати (висловлювати) попит або пропозицію і досягати згоди на виконання роботи, в результаті якої або в ході якої буде використовуватися контент, що є незаконним, шкідливим, наклепницьким, образливим мораллю, демонструючи (або пропагуючи) насильство і жорстокість, порушуючи права інтелектуальної власності, пропагуючи ненависть і / або дискримінацію щодо людей за расовими, етнічними, сексуальними, релігійними, соціальними ознаками, що містять  образа будь-яких осіб або організацій, що містять елементи (або пропагують) порнографію, дитячу еротику, є рекламою (або пропагандою) послуг сексуального характеру (в тому числі під виглядом інших служб), роз’яснює порядок створення, виготовлення, розповсюдження, іншого вживання наркотичних речовин або їх аналогів, вибухових речовин або інших видів зброї.
  4.3.20. Порушувати права третіх осіб.
  4.3.21. видавати себе за іншу особу або представника організації та/або спільноти без достатніх прав на це, в тому числі співробітників Компанії, власника Сайту та використовувати інші форми і методи незаконного представництва інших осіб в мережі Інтернет, а також вводити в оману інших Користувачів або Компанію.
  4.3.22. Іншим чином порушувати норми чинного законодавства України.
  4.3.23. Користувач несе відповідальність за будь-яку інформацію, яка розміщена на Сайті, повідомлена іншим Користувачам, а також за будь-яку взаємодію з іншими Користувачами, яка здійснюється ним на свій страх і ризик.
  4.4. Самостійно і крім інших положень цієї Угоди, при використанні Сайту в повну і виняткову відповідальність Користувача входить:
  4.4.1. Відповідальність Користувача за будь-яку інформацію або інший Контент Події, який він створює, розміщує, завантажує або іншим чином передає (поширює) третім особам через Сайт, а також за отримання Контенту Події і будь-яку взаємодію з іншими користувачами через Сайт,  включаючи відповідальність за всі претензії, які висуваються і можуть бути пред’явлені щодо переданого та/або прийнятого Користувачем Контенту Події, за порушення прав інтелектуальної власності, авторських прав і суміжних прав, а також у зв’язку з поширенням неправдивої інформації, інформації неналежного, загрозливого, образливого або наклепницького характеру, інформації, що дискредитує інших осіб і т.д., а також за всі наслідки цих дій (включаючи будь-які інші  збитків, які може понести Компанія).
  4.4.2. Відповідальність за будь-які відносини з третіми особами, що виникли у зв’язку з або в результаті використання Сайту, включаючи відповідальність Користувача перед третіми особами, що беруть участь в приватній і / або комерційній та / або некомерційній діяльності Користувача через Сайт, а також відповідальність Користувача за власні збитки і витрати, понесені в результаті взаємодії Користувача з третіми особами у зв’язку з використанням Сайту.
  4.4.3. Користувач несе відповідальність за здійснення діяльності з використанням Сайту, забороненої або такої, що порушує Закон, а також діяльності, яка вимагає спеціального дозволу (ліцензії) на здійснення такої діяльності, без отримання такого дозволу (ліцензії).

 5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОМПАНІЇ
  5.1. Компанія має право:
  5.1.1 здійснювати модифікації будь-якого програмного забезпечення Сайту, припиняти роботу Сайту в разі значних збоїв, помилок і збоїв, а також з метою збереження і запобігання несанкціонованого доступу до Сайту.
  5.1.2 використовувати особисту інформацію Користувача, надану останнім, будь-яким способом, що не суперечить законодавству України.
  5.1.3 консультувати Користувача під час реєстрації/підтвердження/оплати Додатку та Електронного квитка, в тому числі самостійно зв’язатися з Користувачем за адресою електронної пошти або номером телефону, вказаним Користувачем при реєстрації на Сайті.
  5.1.4 в будь-який час змінювати умови цієї Оферти в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Користувача, шляхом публікації змін на Сайті, не пізніше 3 робочих днів з дня його прийняття / введення. Компанія рекомендує Користувачеві регулярно перевіряти умови цієї Оферти на наявність змін і / або доповнень. згода Користувача на такі зміни та доповнення.
  5.1.5 передавати або іншим чином передавати свої права та обов’язки, що випливають з його відносин з Користувачем, третім особам за умови дотримання прав та інтересів Користувача, передбачених Законодавством.
  5.1.6 У разі порушення Користувачем або Організатором умов цієї Оферти, Компанія має право заблокувати обліковий запис Користувача або Організатора, або іншим чином обмежити доступ до Сайту з повідомленням по електронній пошті або з використанням Персональної сторінки або без такого повідомлення.
  5.2. Компанія інформує Користувача про стан Заявки та факт успішної оплати Електронного квитка.
  5.3. Компанія не зобов’язана здійснювати оновлення та/або вдосконалення та/або вдосконалення та/або будь-які інші зміни в роботі Сайту. Компанія залишає за собою право в будь-який час і з будь-якої причини змінювати або припиняти або припиняти роботу Сайту з метою визначення можливостей і обмежень використання Сайту, а також введення і зміни використання Сайту.
  5.4. Компанія несе відповідальність за зберігання та обробку персональних даних Користувача, забезпечує конфіденційність цих даних в процесі їх обробки відповідно до умов цієї Угоди та чинного Законодавства.
  5.5. Компанія не несе відповідальності за розкриття інформації, наданої Користувачем на сторінках Сайту в публічній формі.
 6. УМОВИ НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ПОДІЙ
  6.1. Користувач отримує доступ до послуг Сайту та Подій, якщо має технічну можливість користуватися цим доступом. Параметри технічної підтримки Користувача, необхідні та достатні для отримання конкретних послуг, наведені на Сайті. Користувач може використовувати різні пристрої, передбачені технічними умовами надання послуг, для доступу до послуг Сайту. застава може бути доповнена, уточнена та/або змінена Компанією.
  6.2. Компанія має право змінювати веб-додаток, що забезпечує обмін даними (веб-інтерфейс Заходу) та програмне забезпечення Заходу, а також змінювати вимоги апаратного та програмного забезпечення, які повинні використовуватися Користувачем для отримання послуг.
  6.3. Інформація про конкретні Події та/або функціональний склад конкретних Подій, інформація про умови надання доступу до Подій та/або про вільний характер Подій, конкретизація вимог та/або рекомендацій щодо технічного забезпечення доступу до Подій, інша інформація або вимоги, які повинні та/або можуть бути повідомлені Користувачеві відповідно до цієї Угоди або вимог Законодавства, вважаються належним чином надані Користувачеві, якщо зазначена інформація:
  6.3.1. опублікована на Сайті Компанії;
  6.3.2. повідомляється Користувачеві при укладанні Договору в тексті Договору;
  6.3.3. доводяться до відома Користувача за допомогою електронних повідомлень, відправлених на адресу електронної пошти Користувача, вказану ним під час реєстрації;
  6.3.4. надруковані в рекламних та інформаційних матеріалах Компанії;
  6.3.5. доводяться до відома Користувача при зверненні за контактними адресами та номерами телефонів Компанії;
  6.3.6. доводяться до відома Користувача іншими доступними для Компанії способами, в тому числі через засоби масової інформації (рекламу).
  6.4. Доступ Користувача до участі у Заході, інформація про який розміщена на Сайті, надається за умови 100% передоплати вартості Електронного квитка за участь у такому Заході, в порядку і в порядку, визначеному цією Угодою, на Сайті або повідомлений Користувачеві іншим способом.
  6.5. Участь у Заході підтверджується реєстрацією Заявки, яка полягає у виконанні остаточної послідовності дій:
  (i) натисканням (клацанням) на інформаційному вікні обраної Події,
  (ii) переходом на сторінку зазначеної Події на Сайті,
  (iii) натисканням кнопки «Зареєструватися» та
  (iv iv) ) оплата участі в одному з способів, визначених Організатором того чи іншого Заходу.
  Оплата здійснюється протягом 30 (тридцяти) днів з дня подачі Заявки, але, в будь-якому випадку, не пізніше початку Заходу.
  6.6. Електронний квиток для участі у Заході надається Користувачеві шляхом надсилання його на вказану ним адресу електронної пошти Користувача при реєстрації на Сайті. Також інформація про запланований і проведений Захід відображається на Особистій сторінці Користувача в розділі «Особисті події».
  6.7. Реєстрація Заявки з використанням Сайту підтверджується інформаційними (обліковими) записами контролю підключення програмного забезпечення та обліку витрат (виставлення рахунків) у складі Сайту. Будь-які дії Користувача щодо підписки/відмови Від Заявки мають еквівалентну юридичну силу, якщо сторони уклали відповідний договір у письмовій формі.
  6.8. Якщо інше не передбачено цією Угодою, достатнім доказом дій, вчинених Користувачем, будуть інформаційні (облікові) записи на серверах, що забезпечують роботу Сайту Компанії, незалежно від способу та/або технічного пристрою, за допомогою якого вони були здійснені.
  6.9. Час будь-яких дій (операцій) за цим Договором – це київський час, визначений на підставі цих рахунків на серверах, що забезпечують роботу Сайту Компанії, якщо в договорах між Сторонами додатково не передбачена інша процедура визначення часу.
  6.10. У тому випадку, якщо протягом 3 (трьох) робочих днів з дня завершення процедури придбання Електронного квитка, але в будь-якому випадку не пізніше початку Заходу, Користувач з тих чи інших причин не отримав Електронний квиток, він повинен звернутися в службу підтримки Компанії за контактним номером телефону Компанії або іншим номером, вказаним на Сайті.
   6.11. Компанія залишає за собою право скасувати участь Користувача в Заході, при цьому Організатор не зобов’язаний повертати сплачений в разі порушення Користувачем правил поведінки на Заході. Ці порушення є публікацією Користувачем в коментарях або іншим чином під час Заходу інформації, забороненої в п. 4.3.1. цієї Угоди, в тому числі розпалювання міжнаціональних конфліктів, що містять нецензурні вирази або іншим чином ображають інших учасників Заходу або Організатора, публікують інформацію, яка не відноситься до тематики Заходу або публікують рекламну інформацію.
  6.12. Компанія залишає за собою право скасувати участь Користувача у Заході, якщо буде встановлено, що він передав інформацію для участі у Заході третім особам, у тому числі шляхом публікації у відкритому доступі індивідуального посилання (URL) для участі Користувача в цьому Заході, поширення Користувачем інформації та матеріалів, отриманих ним у зв’язку з участю у Заході.  використання Користувачем. Доступ Користувача до участі в Заході надається не більше одного глядача за кожним окремим посиланням.
  6.13. Можливість скасування /перенесення Заходу встановлюється відповідним Організатором самостійно.
  6.14. У разі скасування Заходу з вини Організатора, а також у разі відмови Користувача від участі у Заході у зв’язку з перенесенням Організатором цієї Акції Організатором, Організатор зобов’язаний відшкодувати повну вартість коштів, сплачених ним за участь у такому заході.
  6.15. Користувачеві, який бажає відмовитися від участі в Акції з незалежних від Компанії та Організатору заходу причин, якщо можливість такої відмови передбачена відповідним Організатором, відшкодовується вартість Оплаченого Користувачем Електронного квитка, за вирахуванням фактично понесених Організатором витрат.
  6.16. Сайт Компанії може містити посилання на інші Інтернет-ресурси. Приймаючи Оферту, Користувач погоджується з тим, що Компанія не несе ніякої відповідальності за наявність цих ресурсів і за їх зміст, а також за будь-які наслідки, пов’язані з використанням контенту цих ресурсів.
 7. ЦІНА, ПОРЯДОК І ФОРМА ПЛАТЕЖІВ
  7.1. Розрахунки за надання Користувачеві доступу до Контенту Заходу, організованого Організатором і розміщеного в платному доступі на Сайті, проводяться між Користувачем і Організатором безпосередньо.
  7.2. Компанія залишає за собою право приймати кошти від Користувачів за використання індивідуального Контенту Сайту, право інтелектуальної власності або ліцензії на який належить Компанії, а також на заходи, організовані безпосередньо Компанією.
  7.3. Ціни на Е-квитки вказуються на Сайті для кожної Події окремо в момент відкриття збору Заявок на участь у тому чи іншому Заході, або повідомляються Користувачеві шляхом надсилання електронного листа.
  7.4. Користувач перераховує Організатору Заходу кошти в розмірі вартості електронного квитка на обраний ним Захід, в порядку 100% передоплати.
  7.5. Користувачі-резиденти України здійснюють платежі в національній валюті України — гривні. Користувачі-нерезиденти здійснюють платежі в гривнях або в іноземній валюті, відповідно до виставленого Організатором рахунку-фактури.
  7.6. Спосіб оплати визначається Організатором і доводиться до відома Користувача шляхом відправки електронного листа або іншим способом, обраним Організатором.
  7.7. Користувач самостійно вибирає зручний спосіб оплати серед можливих і який доступний на Сайті на момент оплати.
  7.8. Компанія має право надавати як один, так і кілька варіантів способів оплати.
  7.9. При обраному способі оплати платіжною карткою Користувач вказує інформацію, пов’язану з платіжними картками, а саме: номер картки, термін дії, CVC/CVV-код та ім’я власника ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ та погоджується з Компанією/Організатором/Платіжною системою на обробку його персональних та платіжних даних, на переказ коштів за обрану Подію.
  7.10. Шляхом вибору та підтвердження способу оплати Користувач уповноважує Компанію/Організатора/Платіжну систему списувати із зазначеної ним платіжної картки/банківського рахунку, за допомогою обраного способу оплати, повну вартість Електронного квитка, зазначену на Сайті, включаючи комісійні, відповідні доплати за переказ коштів, суму можливої конвертації та курсових різниць, які будуть застосовані до оплати, а також уповноважує цих осіб користуватися платіжним та особистим дані для (i) придбання обраного Електронного квитка, (ii) обробки повернення платежів, якщо це необхідно, та (iii) для інших цілей, необхідних для виконання умов цієї Угоди. Користувач повністю усвідомлює і погоджується з тим, що на момент оплати Компанії існує невідома сума додаткових витрат на обробку платіжних операцій.
  7.11. Компанія має право вимагати від Користувача, а Користувач зобов’язується надати банківську виписку для вирішення спірних фінансових питань, пов’язаних з оплатою Електронних квитків, з поверненням коштів у випадках, передбачених законодавством України, а також для вирішення інших спірних фінансових питань.
  7.12. Якщо Користувач вибирає будь-який з способів оплати, він визнає той факт, що Компанія після отримання коштів на оплату Електронних квитків перераховує зазначені кошти відповідному Організатору, і не є власником цих коштів.
  7.13. При створенні/оформленні заявки кошти на платіжній картці можуть бути заблоковані з їх подальшим списанням коштів з платіжної картки. Списання коштів з платіжної картки може відбуватися Компанією або Організатором. Користувач зобов’язується вжити всіх заходів для забезпечення того, щоб списання коштів з платіжної картки було можливим і доступним в будь-який час Компанією або Організатором (наприклад, всі обмеження і ліміти банку-емітента для здійснення платежу, повинні бути зняті Користувачем до фактичного списання коштів з рахунку).
  7.14. Днем оплати є день надходження коштів на банківський рахунок одержувача коштів.
  7.15. Компанія гарантує повернення Користувачеві сплачених ним коштів в повному обсязі протягом 10 робочих днів з моменту отримання повідомлення Користувача, якщо Користувач вирішить припинити навчання після перших двох занять.
  7.16. У разі, якщо Подія не відбудеться, кошти, отримані Організатором від Користувача в якості оплати електронного квитка на такий Захід, повертаються Користувачеві протягом 30 днів з дня скасування Заходу.
 8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
  8.1. Беручи до уваги той факт, що при укладанні цього Договору Сторонам стає відомо про персональні дані фізичних осіб, з метою дотримання положень Закону України «Про захист персональних даних», фізичні особи, приєднавшись до цього Договору (приймаючи Оферту):
  8.1.1. підтверджують, що надали Компанії згоду на збір, обробку, накопичення, зберігання, поширення та знищення своїх персональних даних з метою авторизації з метою авторизації для отримання дозволу на отримання дозволу на Веб-сайт та використання сервісів Веб-сайту;
  8.1.2. підтвердити, що вони поінформовані про свої права (відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»), а саме:
  (i) знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника або розпорядника персональних даних або дати відповідну вказівку на отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
  (ii) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включаючи інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
  (iii) доступ до своїх персональних даних;
  (iv) отримувати не пізніше тридцяти календарних днів з дати отримання запиту, за винятком випадків, передбачених законом, відповіді щодо того, чи обробляються його персональні дані, а також отримання змісту таких персональних даних;
  (v) робити вмотивований запит власнику персональних даних, заперечуючи проти обробки їх персональних даних;
  (vi) робити вмотивований запит на зміну або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є ненадійними;
  (vii) захищати свої персональні дані від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження внаслідок умисного приховування, ненадання або несвоєчасного надання їх, а також для захисту від надання недостовірної або такої, що ганьбить честь, гідність і ділову репутацію фізичної особи;
  (viii) скаржитися на обробку своїх персональних даних Уповноваженому Верховної Ради з прав людини або до суду;
  (ix) застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист даних;
  (x) робити застереження, що обмежують право обробляти свої персональні дані при наданні згоди;
  (xi) відкликати згоду на обробку персональних даних;
  (xii) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
  (xiii) для захисту від автоматизованого рішення, яке має на нього юридичний вплив.
  8.1.3. повністю розуміти, що надана інформація є персональними даними, тобто даними, які використовуються для ідентифікації Користувачів, та погоджуються з тим, що такі дані обробляються (зберігаються) Компанією для подальшого використання відповідно до Господарського, Цивільного, Податкового кодексів України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та для здійснення господарських відносин між Сторонами.
  8.2. Персональні дані Користувача зберігаються та обробляються Компанією в порядку, передбаченому цією Угодою, протягом усього терміну дії Договору та протягом 3 (трьох) років з дня його розірвання або розірвання.
  8.3. Сайт використовує файли cookie та інші технології для контролю за використанням послуг Компанії. Ці дані необхідні для оптимізації технічного функціонування Сайту та підвищення якості Сайту. Сайт автоматично записує інформацію (включаючи URL, IP-адресу, тип браузера, мову, дату і час запиту) про кожного відвідувача Сайту, а також факти використання програмного забезпечення. Компанія може поєднувати особисту інформацію, отриману від Користувача, з даними (включаючи демографічну, географічну, освітню, трудову, інформацію про кількість відвідувань Сайту, загальний час, проведений на Сайті), отриманий від інших сервісів на Сайтах Компанії або з незалежних джерел для підвищення якості обслуговування. Користувач може відмовитися від надання персональних даних при відвідуванні Сайту або відключити файли cookie, але в цьому випадку не всі функції і сервіси Сайту можуть працювати коректно.
  8.4. Компанія вживає всіх необхідних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувачів від несанкціонованого доступу, модифікації, розголошення або знищення, в тому числі:
  8.5. – забезпечує постійну внутрішню перевірку процесів збору, зберігання і обробки і безпеки даних;
  8.6. – забезпечує фізичну безпеку даних, запобігаючи несанкціонованому доступу до технічних систем, що забезпечують роботу Сайту, в якому Компанія зберігає персональні дані;
  8.7. – надає доступ до персональних даних тільки тим співробітникам Компанії або уповноваженим особам, яким ця інформація потрібна для виконання обов’язків, безпосередньо пов’язаних з наданням послуг Користувачеві, а також функціонуванням, розробкою і вдосконаленням Сайту.
  8.8. Інформація, публічно розкрита Сторонами під час виконання цього Договору, а також інформація, яка може бути отримана Сторонами або третіми особами з джерел, до яких є вільний доступ до будь-яких осіб, не є конфіденційною.
  8.9. Умови конфіденційності, передбачені цією Угодою, поширюються на всю інформацію, яку Компанія може отримати про Користувача під час перебування останнього на Сайті та використання Сайту. спостереження за Заходом, організованим Організатором, і не передає інформацію про Організатора третім особам, за винятком випадків, передбачених цією Угодою.
  8.10. Компанія обробляє персональні дані, в тому числі передані в авторизаційних сесіях на Сайті і сесіях використання інших сервісів Сайту на серверах провайдерів послуг зв’язку, що працюють відповідно до законодавства України та інших країн.  Електронна пошта.

 9. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
  9.1. Зміст Сайту та Зміст Подій є інтелектуальною власністю Компанії або використовуються нею на підставі належним чином оформленої згоди третіх осіб і підлягають охороні відповідно до законодавства України.
  9.2. Надання Користувачеві доступу до сторінок Сайту не означає, що Користувачеві надається будь-яка ліцензія на використання Інтелектуальної власності Компанії.
  9.3. Будь-яке програмне забезпечення, доступне для завантаження на Сайті, є об’єктом інтелектуальної власності Компанії та/або її партнерів. Використання програмного забезпечення Заходу регулюється умовами ліцензійної угоди, надається Користувачеві для прийняття його умов при завантаженні такого програмного забезпечення. Користувач має право використовувати Програмне забезпечення Події виключно для особистого некомерційного використання Користувача, при цьому плата за використання такого програмного забезпечення Заходу включається у вартість Електронного квитка. Всі права на програмне забезпечення Заходу, включаючи авторське право та інші виключні права щодо такого програмного забезпечення, зберігаються компанією та/або виробником програмного забезпечення Заходу.
 10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  СТОРІН 10.1. Сума відповідальності Компанії за цим Договором обмежена встановленням максимальної суми збитків, що підлягають відшкодуванню. Така максимальна сума збитків у будь-якому випадку не може перевищувати вартість Електронного квитка на Захід, який був проведений Організатором за допомогою Сайту. Компанія не несе відповідальності за непрямі або непрямі збитки, упущену вигоду, втрату ділової репутації Користувача тощо.
  10.2. Інформація, розміщена на Сайті для конкретного Заходу, а також Зміст Заходу, додається на Сайт Організатором. Компанія не зобов’язана контролювати розміщену інформацію, попередньо перевіряти та координувати її. Компанія не несе відповідальності за точність, точність, повноту або якість будь-якої інформації, опублікованої Організатором та/або третіми особами на Сайті. та/або третіх осіб на Веб-сайті. Користувач розуміє і погоджується з тим, що, використовуючи Сайт, він може отримувати інформацію, яка є суб’єктивною, оціночною і суперечливою.
  10.3. Компанія не несе відповідальності за невиконання Організатором умов Проведення Заходів, оскільки Організатор несе повну відповідальність за проведення Заходів.
  10.4. Компанія не перевіряє розміщену Організатором інформацію і не може гарантувати повну відсутність в ній неточностей, а тому не несе відповідальності перед Користувачем за будь-які помилкові та/або недостовірні дані про Подію, а також за шкоду та/або збитки, завдані Користувачеві внаслідок наявності помилок або неточностей в отриманій Користувачем інформації.
  10.5. Якщо Користувач з незалежних від Організатора причин не скористався своїм правом на участь в Заходах, зобов’язання Організатора вважаються належним чином виконаними, в зазначеному обсязі і вчасно, а сплачені Користувачем кошти не підлягають поверненню.

11.
Форс-мажорні обставини 11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо їх виконанню перешкоджають надзвичайні та неминучі обставини (форс-мажорні обставини) на цих умовах, визначені законодавством України.
11.2. Якщо обставини, зазначені в п. 11.1. цього Договору, тривають більше 30 (тридцяти) календарних днів, то кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір, повідомивши про це іншу Сторону в письмовій формі за 10 календарних днів до дати розірвання.

 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  12.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором Сторона, право якої порушено, направляє письмову претензію (вимогу) іншій Стороні.
  12.2. Всі претензії (скарги) користувача до Компанії щодо використання Сайту повинні бути надіслані Користувачем на електронну адресу Компанії, зазначену в цьому Договорі, у вигляді сканованої копії, з обов’язковою подальшою відправкою оригіналу претензії (скарги) на поштову адресу Компанії, зазначену в цьому Договорі. Компанії, після чого Компанія приймає одне з наступних рішень: (i) не погодитися з претензією (скаргою) і відмовити в її задоволенні; (ii) повне або часткове прийняття претензії (скарги) і повне або часткове задоволення претензій Користувача.
  12.3. Сторона, право якої порушено, має право подати позов до суду відповідно до юрисдикції та юрисдикції, встановленої вимогами чинного Законодавства.
 2. ПОРЯДОК ВІДПРАВКИ (ВІДПРАВЛЕННЯ) ПОВІДОМЛЕНЬ
  13.1. Повідомлення, претензії, запити, заяви та інші офіційні матеріали передаються Сторонами один одному наступним чином:
  13.1.1. від Компанії Користувачеві – шляхом відправки на електронну адресу, вказану Користувачем при реєстрації на Сайті або розміщенні на Персональній сторінці Користувача на Сайті, доступному тільки Користувачеві, якщо інше не передбачено відповідним пунктом цієї Угоди;
  13.1.2. від Користувача до Компанії – в письмовій формі з використанням рекомендованого листа, відправленого поштою на адресу Компанії, зазначену в цій Оферті. Письмові запити, відправлені Користувачем в Компанію, повинні бути підписані Користувачем. Письмові звернення, не підписані Користувачем, не приймаються Компанією до розгляду.
 3. ІНШІ УМОВИ
  14.1. Умови цієї Оферти діють до моменту відкликання /зміни Оферти Компанією.
  14.2. Даний Договір вважається укладеним з моменту прийняття цієї Оферти, що виражається в реєстрації Користувача або Організатора на Сайті, і діє до моменту його розірвання однією зі Сторін.
  14.3. Цей Договір може бути розірваний у будь-який час за згодою Сторін.
  14.4. Компанія має право розірвати цю Угоду і припинити доступ Користувача до сервісів Сайту в односторонньому порядку в будь-який час і з будь-якої причини на свій розсуд, а також у разі порушення Користувачем будь-якої з умов, зазначених в цій Угоді.
  14.5. У разі укладення цього Договору (прийняття цієї Оферти) в письмовій формі розірвання договору в односторонньому порядку однією зі Сторін здійснюється шляхом направлення відповідної письмової заяви іншою Стороною.
  14.6. Приймаючи умови цієї Оферти, Користувач погоджується отримувати інформацію про всі інші Події, доступ до участі в яких надається Компанією, незалежно від тривалості дії цієї Угоди, за умови, що така згода може бути відкликана Користувачем в будь-який час шляхом направлення відповідного звернення в Компанію.
  14.7. У разі необхідності для користувача друкованої копії цієї Угоди, підписаної Компанією, Користувач роздруковує у двох примірниках письмову версію Договору, надану Компанією, за додатковим запитом Користувача, попередньо вказавши в тексті дані Користувача (для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, паспортні дані та адресу реєстрації місця проживання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти та логін, для юридичних та фізичних осіб особи-підприємці – ім’я, адреса місцезнаходження та поштова адреса, банківські реквізити, контактний номер телефону, адреса електронної пошти та логін), підписи обох копій, при цьому номер договору присвоюється Компанією і збігається з унікальним ідентифікаційним номером користувача (номер, присвоєний Компанією Користувачеві при реєстрації на Сайті), місцем укладення договору є місцезнаходження Компанії – місто Київ, Україна, а датою укладення Договору є дата виконання Приймання, і відправляє обидві копії поштою цінним листом на адресу Компанії. Отримавши підписану Користувачем Угоду, Компанія підписує і виконує її зі свого боку і повертає Користувачеві один примірник поштою, який буде відправлений на вказану ним поштову адресу Користувача при підписанні Угоди.
  14.8. Всі питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до чинного Законодавства.
 4. КОНТАКТИ КОМПАНІЇ ТА СЛУЖБА ПІДТРИМКИ
  Телефон: + 38 (050) 244 00 44
  Адреса електронної пошти: clinica@rezonans.net.ua

 

Якщо у Вас залишилися питання зв'яжіться з нами

Зв'яжіться з нами і ми відповімо на всі Ваші запитання. Самолікування шкодить Вашому здоров'ю довірте це професіоналам

Форма обратной связи

Demo Description

My first Popup

This will close in 0 seconds