Ефективне лікування хронічних захворювань. Клініка Хрономедецини – "Резонанс"

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ І ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ І ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Дана Політика КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ І ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (далі – Політика) розроблена відповідно до вимог Директиви 2002/58 / EC Європейського Парламенту та Ради від 12 липня 2002 року, що стосується обробки персональних даних та захисту інформації. електронних повідомленнях) та Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних та скасування Директиви 95/46/EC (далі – Закон).
Дана Політика встановлює порядок здійснення МПП “Резонас” (далі – Компанія) обробки персональних даних, що надаються клієнтами, які використовують сайт https://rezonans.net.ua/ та його окремі сервіси для отримання або надання послуг (далі – Користувачі та Сайт відповідно). Політика визначає види персональних даних, цілі використання таких персональних даних, взаємодію Компанія з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також контактну інформацію для користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних. даних та поводження з будь-якими питаннями, які можуть виникнути щодо практики захисту персональних даних.
Компанія з великою повагою відноситься до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, які відвідали Сайт https://rezonans.net.ua/, а також тих, хто користується сервісами, що надаються Сайтом; у зв’язку з чим Компанія прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей або сукупності відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована), тим самим створивши та забезпечивши максимально комфортні умови використання сервісів Сайту для кожного користувача.
Текст Політики доступний Користувачам в Інтернеті за адресою https://rezonans.net.ua/politika-konfidencialnosti/У разі незгоди з умовами Політики Користувач повинен негайно припинити будь-яке використання Сайту.

1. ТЕРМІНОЛОГІЯ І СКОРОЧЕННЯ
1. Термінологія, що вживається у цій Політиці, означає таке:
1. Персональні дані – Будь-яка інформація, що відноситься прямо або опосередковано до певної або фізичній особі (суб’єкту персональних даних).
2. Компанія – МВП “Резонас”, 01135, м.Київ, вул. В’ячеслава Чорновола 10. кв 142
3. Обробка персональних даних — Будь-яка дія або сукупність дій, що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу ( поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
4. Автоматизована обробка персональних даних-обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки.
5. Поширення персональних даних – Дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб
6. Надання персональних даних – Дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або кола осіб, що визначається.
7. Блокування персональних даних – Тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, коли обробка необхідна для уточнення персональних даних).
8. Використання персональних даних – Дії (операції) з персональними даними, що здійснюються Компанією з метою прийняття рішень або вчинення інших дій, що породжують юридичні наслідки щодо суб’єкта персональних даних або інших осіб або іншим чином зачіпають права та свободи суб’єкта персональних даних або інших осіб.
9. Знеособлення персональних даних – дії, внаслідок яких стає неможливим без використання додаткової інформації визначити належність персональних даних конкретному суб’єкту персональних даних;
10. Знищення персональних даних – Дії, внаслідок яких стає неможливим відновити зміст персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.
11. Онлайн-програма — Освітня програма, навчання якої проводиться виключно з використанням дистанційних технологій на Онлайн-платформі Компанії, доступної за адресою: https://rezonans.net.ua/
12. Онлайн-платформа — Програмне забезпечення Компанія, що представляє собою набір взаємопов’язаних веб-сервісів та модулів, що становлять єдиний простір надання послуг споживачам у мережі Інтернет
13. Безкоштовне заняття – Аудіовізуальний матеріал (вебінар), доступ до якого, а також до всіх матеріалів якого надається Компанією безкоштовно для всіх Користувачів, зареєструючих

Якщо у Вас залишилися питання зв'яжіться з нами

Зв'яжіться з нами і ми відповімо на всі Ваші запитання. Самолікування шкодить Вашому здоров'ю довірте це професіоналам

Форма обратной связи

Demo Description

My first Popup

This will close in 0 seconds