Ефективне лікування хронічних захворювань. Клініка Хрономедецини – "Резонанс"

Необхідність системних уявлень про здоров’я людини

                                                та створення системних методів його відновлення

             Заклади охорони здоров’я займаються не охороною здоров’я, а лікуванням хвороб, яких було вигадано понад 20 тисяч. Особливу складність становить терапія хронічних захворювань, які через безсистемного застосування ліків неможливо знайти вилікувані і кількість цих хвороб стрімко зростає у світі. Ключові, системні поняття у розумінні механізмів розвитку захворювань не виділяються: акцент робиться на усунення симптомів.

             Існує також проблема ускладнень лікування, звикання та залежності внаслідок хаотичного застосування хімічних препаратів. Вся ця хімія призначається лікарями виключно навмання, за принципом “не допомогло, ну, давайте спробуємо інше”.

                         Механізм дії ТЕХНОЛОГІЇ

             ХРОНО-медична ТЕХНОЛОГІЯ, створена в клініці хрономедицини РЕЗОНАНС, дозволяє успішно лікувати і виліковувати ряд хронічних захворювань, які важко або зовсім не піддаються будь-якої успішної терапії з використанням традиційних і нетрадиційних методів лікування.

             Принциповою відмінністю ТЕХНОЛОГІЇ від багатьох інших методів та засобів є системний підхід, що дозволяє виділити та використовувати найбільш важливу складову хронічних захворювань, як у діагностиці, так і лікуванні.

             Ця важлива складова захована вже у самій назві «хронічні хвороби». Слово «хронічні» походить від «хронос», що у перекладі з давньогреч. “Час”. І справді хрономедицина – наука, вивчаюча хід часу у живих організмах повністю підтвердила цей факт: первинними і основними чинниками у розвитку будь-якого захворювання є тимчасової чинник, тобто. порушення у ході внутрішнього часу. Особливо важливо, що в розвитку будь-якого захворювання першим симптомом є зміна внутрішнього часу і ця зміна завжди пропорційна тяжкості захворювання та його результату.

Скорочення інтервалів внутрішнього часу –

                                                 перший та основний симптом будь-якого захворювання

             Це важливо тим обставиною, що з усіх захворюваннях, які понад 20 тисяч, інтервали внутрішнього часу скорочуються, стають менше проти аналогічними інтервалами фізичного часу. Інакше кажучи, перебіг часу у хворих прискорений.

             Саме прискорення внутрішнього часу запускає розвиток хвороби, внутрішній час – це первинна та головна ланка появи будь-якої хвороби. Цей факт також був доведений хрономедичною, наукою визнаною офіційно на світовому рівні ще 1961 року.

              У світовій медицині невідомі способи, що дозволяють розтягнути часові інтервали і таким чином уповільнити перебіг внутрішнього часу. Саме тому було наголошено на з’ясуванні механізмів уповільнення внутрішнього часу на основі фундаментальних фізичних закономірностей, що лежать утворення часу в неживій та живій природі.

                         ТЕХНОЛОГІЯ підвищує інтервали внутрішнього часу

             У результаті 42-річної наукової роботи було зроблено цілий каскад наукових відкриттів, що дозволяє вийти на розуміння сутності часу як явища і пізнати основні механізми його освіти. А потім використовувати ці механізми збільшення скорочених інтервалів внутрішнього часу.

             Зуміти збільшити ці інтервали до рівня здорової людини – отже, вилікувати від захворювань, що не піддаються лікуванню. У ході 38 річної роботи виявилося, що в процесі збільшення інтервалів (внутрішніх секунд, хвилин, годин тощо) відбувається відновлення здоров’я людини, збільшення розумової та фізичної працездатності, нормалізація психоемоційного фону, у 33% наших пацієнтів знижувалися температура та пульс, що дозволяє припускати збільшення термінів життя таких пацієнтів.

          Принцип симетрії-асиметрії бере участь у збільшенні інтервалів

У процесі наукового пошуку найважливішу роль відіграли спеціальна теорія відносності (СТО) та принцип симетрії-асиметрії. Це дозволило вийти регулювання внутрішнього часу виключно з урахуванням фундаментальних фізичних уявлень. При цьому принцип симетрії-асиметрії дозволив поєднати між собою цю фізичну теорію (СТО) та організм людини у єдину систему взаємодії та виявилося, що ця система може бути керованою.

             У цьому була створена діагностична система, що дозволяє виявити ознаки асиметрії виходячи з аналізу даних температури, пульсу, артеріального тиску, вимірюваних самим пацієнтом щодня, вранці, але обов’язково обох руках. Визначається також тривалість індивідуальної хвилини. Усього 9 показників.

Ця асиметрія може бути виявлена лише після спеціальної математичної обробки зазначених показників. Сутність мат. аналізу полягала в тому, що він дозволив визначити переважання однієї із сторін: лівої чи правої. В результаті складної багатофакторної обробки отриманих даних будується 216 графіків. При цьому визначається залежність кожного показника від іншого типу «кожен залежить від кожного». Деякі з цих 216 графіків можна побачити тут.

                                      Як читати графіки?

             Коротко про суть графіків. Залежність чи взаємозв’язок «кожного кожного» виявляється у безрозмірних одиницях. Це означає, що всі графіки можна певним чином підсумовувати між собою. Наприклад, можна підсумовувати графіки, що відображають взаємозв’язки між показниками лівої та правої сторін окремо. При цьому ліва сторона позначена червоним, а права сторона – синім.

             Іншими словами, АСІММЕТРІЯ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ПІДСТАВИ ГРАФІКІВ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ З РОЗМІЩЕННЯ однієї СТОРОНИ ЩОДО іншої.

             Крім того, можна підсумовувати між собою т.зв. перехресні взаємозв’язки, тобто. взаємозв’язку між лівою та правою сторонами. Тут блакитним кольором позначені сума всіх перехресних взаємозв’язків, а зеленим кольором – загальна сума всіх взаємозв’язків між усіма показниками (як перехресними, і обох сторонах).

              В результаті виходять чотири сумарні графіки. Ці графіки дають цілісні, системні ставлення до здоров’я людини і визначають способи на обмін речовин з метою нормалізації цього обміну та підвищення рівня здоров’я.

             Це щодо загальних характеристик. Однак найбільш важливим є використання цих 216 графіків для покращення лікування, коли з місяця на місяць лікувальний та оздоровчий ефект наростає. Як це досягається, буде розказано в наступному розділі.

Асиметрія та підбір композицій лікарських трав, їх доз та часу прийому

             Високий лікувальний ефект досягається, коли вдається все вище піднімати графіки взаємозв’язку. Іншими словами, чим вищий взаємозв’язок, тим легше здійснюються обмінні реакції, тим вища швидкість обміну речовин. Саме підвищення швидкості є ключовим фактором технології, бо саме від швидкості обміну речовин залежить довжина інтервалів внутрішнього часу людини.

             Однак не завжди ці графіки йдуть нагору, що викликано наявністю двох видів асиметрії: корисною та шкідливою. Для досягнення лікувально-оздоровчого ефекту необхідно «розшукати» шкідливу асиметрію та перетворити її на корисну.

                              Два види асиметрії: корисна та шкідлива

             Для того, щоб зрозуміти про що йдеться, необхідно хоча б коротко розповісти про теорію явища симетрії та асиметрії. Асиметрія, з цієї теорії, це ознака життєздатності, бо симетрія – це смерть. Однак життя існує не тільки здорове, квітуче, але життя існує і при хворобах. Інакше кажучи, при хворобах обмін речовин також асиметричний, але проявляється интертированными, тобто. переверненими показниками.

             Нами було встановлено, що права та ліва сторони взаємозв’язку низки показників займають це інвертоване, неправильне становище.

Але як дізнатись корисна, тобто. нормальна асиметрія чи вона шкідлива, тобто. інвертована, перевернута?

             Така інформація може бути з’ясована тільки при використанні СПЕЦІАЛЬНОЇ БАЗИ ДАНИХ КЛІНІК РЕЗОНАНС.

              Для пошуку шкідливої (інвертованої) асиметрії було проведено наскрізна нумерація всіх графіків від 1 до 216. При цьому переважання на графіках правої сторони було позначено знаком плюс (+), а переважання лівої сторони знаком мінус (-). Маючи в СПЕЦІАЛЬНІЙ БАЗІ ДАНИХ понад 20 тис. пацієнтів на підставі комп’ютерного зіставлення показників асиметрії виникає можливість точного підбору параметрів ТЕХНОЛОГІЇ.

              Після закінчення 1 місяця лікування після отримання даних автомоніторингу температури, пульсу, артеріального тиску, індивідуальної хвилини проводиться черговий пошук найбільш оптимальних параметрів ТЕХНОЛОГІЇ, які призводять до підвищення показників взаємозв’язку і, головне, до нормального стану асиметрії, коли переважає корисна асиметрія.

             І ТАК З МІСЯЦЯ В МІСЯЦЬ. Щомісяця програми пошуку аналогів заново опрацьовують СБД клініки з метою пошуку нового аналога, тому що за 1 місяць лікування ситуація з перебігом 216 графіків змінилася. Потрібний новий підбір по СБД. Показники взаємозв’язку повинні підніматися вище та вище, пошуки шкідливої (інтертованої) асиметрії повинні продовжуватися до повного лікування, значного підвищення психоемоційного стану та якості життя, температура, пульс стає нижчим.

Форма обратной связи

Demo Description

My first Popup

This will close in 0 seconds